Gode råd

Boost din produktivitet på arbejdspladsen med et whiteboard

ec3cb20c2ff41c3e81584d04ee44408be273e5d210b2114696f6_640_whiteboard

Mange har prøvet eller arbejder til dagligt i et hektisk arbejdsmiljø, hvor det hele tiden kræves mere og mere af den enkelte. Samtidig er der mange besparelser, der gør det sværere for folk at udføre kvalitetsarbejde indenfor den givne tidsramme. Derfor er det vigtigt at finde nogle metoder og hjælpemidler, der kan være med til at booste produktiviteten på arbejdspladsen og gøre arbejdsdagen nemmere for dig og dine kollegaer. Et eksempel på et hjælpemiddel, der kan gøre dette, er en whiteboard tavle. Den kan bruges til at oprette og administrere dine to-do lister på en kreativ og produktiv måde ved at bruge forskellige farver til at betegne højest prioriterede emner osv. Du kan købe din whiteboard tavle hos Lyreco lige her.

Hvad skal vi med en whiteboard tavle på kontoret?

Nu tænker du måske, hvad skal vi med sådan en på vores arbejde, og er der ikke bare mere arbejde i også at skulle benytte og udfylde den i løbet af arbejdsdagen? Der er selvfølgelig lidt arbejde i det, men det kan faktisk være givet godt ud, da det kan være med til at give et bedre overblik og øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Du kan for eksempel gøre det, at du dele din whiteboard tavle ind i seks hovedområder som beskrevet nedenfor.

  1. Langsigtede mål: Det kunne være de ting, man forsøger at udrette indenfor de næste 3-4 måneder. Man kunne tilmed beslutte, at der skulle være fremskridt indenfor disse mål en gang om ugen.
  1. Ugentlige gøremål: Dette er en liste over de aftaler og møder, der indtræffer den kommende uge sammen med de tidspunkter og steder de afholdes. Det er altså kun aktiviteter, der indgår på denne liste.
  1. Ugentlige fleksible gøremål: Der vil ofte være nogle vekslende arbejdsopgaver i løbet af ugen, der kan variere fra uge til uge. Disse kan skrives på denne liste, hvor man også kan indikere, hvor lang tid, man forventer at bruge på den pågældende opgave/aktivitet.
  2. Potentielle projekter: Dette kan være en form for brainstorm over ideer til nye projekter, så man ikke glemmer dem.
  3. Ugentlige mål: Dette er kriterierne for, hvorvidt man havde en produktiv uge. Blev de ugentlige mål mødt, er missionen fuldført.
  4. Motiverende påmindelse: Her kunne man have en motiverende påmindelse som ’arbejde = tid x intensitet’ stående. Det skal minde en om, at jo mere produktiv man er, desto mindre tid behøver, man at bruge på de forskellige arbejdsopgaver.