Kontorindretning

Fordele og ulemper ved åbne kontorlandskaber

ea36b70828f01c3e81584d04ee44408be273e7dd1fb5134490f8_640_desk

Der forskes meget i effektiviteten for kontormedarbejdere, da der jo kan spares milliarder af kr. til lokaler, så det gælder især om at indrette arbejdslokalerne mest hensigtsmæssigt, og gennem de seneste mange år har man fortrinsvist fokuseret på at skabe åbne kontorlandskaber, og tendensen er stadig populær og fremherskende.

Imidlertid tyder meget på, at åbne storrumskontorer er ødelæggende for effektiviteten blandt kontorpersonalet, og så har virksomhederne jo alligevel ikke sparet noget på bundlinjen, hvis dette er rigtigt, tværtimod.

 

Forskellige slags indretninger af kontorer

Umiddelbart kan man jo opdele indretningen af arbejdspladsens kontorer i disse tre kategorier:

 

  1. Lukkede kontorer
  2. Åbne kontorlandskaber
  3. En kombination af lukkede kontorer og åbne kontorlandskaber

 

Tidligere indrettede man normalt et firma med en velkomstreception, hvorefter der var en lang gang med separate kontorer til hver enkelt medarbejder, og man ser da også denne model anvendt mange steder endnu, men rigtig mange steder har man ændret arbejdspladsens indretning til et stort lokale til alle medarbejderne, hvor der måske er opsat mindre skillevægge mellem de enkelte medarbejdere. Derved undgår man jo selvfølgelig, at folk sidder og sover eller ikke arbejder effektivt nok på deres private kontor, da man i de åbne kontorlandskaber holder lidt øje med hinanden, hvilket jo er praktisk nok. Fordelen ved de åbne kontorlandskaber er derfor, at man dels sparer mange kvadratmeter pr. ansat, samt man lettere kan overskue medarbejderne og lade dem løfte den samlede arbejdsopgave i flok. Folk isoleres ikke så meget men bliver til gengæld en del af det store fællesskab, men hvis den enkelte medarbejders effektivitet forringes ved denne type kontorlandskaber, så skal der jo foretages nye beregningsmodeller.

 

Ulemper ved kontorlandskaber

Erfaringerne har desværre tydeligt vist, at medarbejderne i store åbne kontorlandskaber arbejder mindre effektivt, end når de har deres private kontorer, og det skyldes larm, støj og andre stressfaktorer fra de øvrige medarbejdere i kontorlandskabet. Mange arbejdspladser er også flyttet hjem på privatadressen, og her har man naturligvis et privat kontor for sig selv, og igen kan man måle en mere effektiv arbejdsindsats fra disse medarbejdere.

Det er altså effektivt nok med store kontorlandskaber med arbejdsstationer man kan logge ind på, således man reelt ikke har nogen faste pladser, men hvis det sker på bekostning af den enkelte medarbejders nedsatte koncentration, produktivitet, kreative tænkning og generelle tilfredshed med jobbet, så kan det i den sidste ende måske være dyrere for virksomheden med åbne kontorlandskaber. Der er foretaget mange analyser af denne problemstilling, og tallene viser tydeligt, at medarbejderne laver flere fejl og har nedsat koncentration i store kontorlandskaber, hvor der altid vil være støj og forstyrrelser fra de øvrige medarbejdere.

Kommentarer lukket til Fordele og ulemper ved åbne kontorlandskaber